Služby

Právní služby poskytujeme jednotlivcům i firmám, a to jak formou dlouhodobé právní podpory, tak i jednorázovou konzultací. Poradíme vám, jak v případu postupovat, sepíšeme písemnosti (smlouvy, žaloby apod.) a zastoupíme vás při řešení sporů před soudy.

Už od počátku 90. let se intenzivně zabýváme právem v oblasti nemovitostí a realit a v posledních letech také právní podporou bytových družstev.

Řadě klientů radíme v oblasti občanského, obchodního a pracovního práva.

Naší důležitou specializací je zdravotnické právo, kde disponujeme unikátním know-how, protože v našem týmu působí právníci s medicínským vzděláním.

Jako jedna z mála advokátních kanceláří se věnujeme právnímu poradenství cestovním kancelářím.

Jako alternatimu v soudnímu řešení sporu nabízíme službu mediace.

 

Chci se s Vámi poradit