Mgr. Viktor Pak

právo nemovitostí / cestovní právo / pracovní právo / občanské a obchodní právo včetně řešení sporů / franšízing
+420 222 311 460
+420 607 674 882

V roce 2010 byl vyslán Právnickou fakultou Univerzity Karlovy na stipendijní studijní pobyt do USA. V roce 2012 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

V minulosti působil v advokátních kancelářích Mikš & Suk a ZCH LEGAL.

Zastává funkci rozhodce u Rozhodčího soudu při hospodářské a agrární komoře České republiky.

Chci se s Vámi poradit