JUDr. Viktor Pak

zdravotnické právo / bytová družstva / trestní právo / nemovitosti, dražby a bytové právo / občanské a obchodní právo včetně řešení sporů / správní právo
+420 222 311 460
+420 602 245 867

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1977. V roce 1978 nastoupil jako advokátní koncipient u pražské advokátní poradny. Po složení advokátních zkoušek působil od roku 1980 jako člen Městského sdružení advokátů v Praze.

V roce 1990 založil vlastní advokátní kancelář, a ve své praxi se v úzké spolupráci s nejstarší aukční a realitní agenturou v České republice, postupně specializoval na právní služby na trhu nemovitostí, dražby, byty, bytové právo, nájem, občanské právo, obchodní právo, restituce a později také na zdravotnické právo a lékárenství.

V rámci své specializace má mnoho zkušeností s řešením sporů jak u soudu, tak i u jednacího stolu. Viktor Pak spolu s Mariem Švehelkou spolupracují se Svazem pacientů ČR a poskytují právní pomoc pacientům zejména v souvislosti s jejich nároky na náhradu škody na zdraví.

Působí jako vyučující práva se zaměřením na občanské právo, správní právo a právní vztahy k nemovitostem na LIGS University v Praze.

Chci se s Vámi poradit